Dịch vụ cải tạo đất

Dịch vụ cải tạo đất

Hiển thị một kết quả duy nhất

 • Dịch vụ cải tạo đất trồng cây cảnh-rau

  69.000

  Dịch vụ cải tạo đất bao gồm:

  Thay đất trộn: 69.000đ/bao

  Thay đất thịt: 200.000đ/bao.

  Phân bón hữu cơ: 15.000đ/kg

  Hạt giống rau: 15.000đ/gói

  Dịch vụ chăm sóc tháng: 500.000/tháng

  Hotline: 0936239035.